Privacy verklaring

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Watkosteenapp te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Watkosteenapp. Watkosteenapp gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Watkosteenapp, indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens
Watkosteenapp maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links op de website
Op de site van Watkosteenapp kunnen hyperlinks staan naar andere websites. Watkosteenapp is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen
Watkosteenapp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u contact met ons opnemen.